Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów

Cel projektu

Celem projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” jest wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów z regionu zachodniopomorskiego, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych.

Efekty

  • W ramach projektu odbędzie się 200 h warsztatów tematycznych oraz 2-dniowe seminarium sieciujące (wymiana doświadczeń), z których skorzysta co najmniej 80 radnych z co najmniej 8 rad seniorów. Kluczowym działaniem będzie natomiast opracowanie lokalnych strategii polityki senioralnej dla trzech wybranych gmin, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w zakresie partycypacji obywatelskiej.
  • Finałem projektu będzie z kolei pilotażowe wdrożenie zapisów strategii poprzez realizację co najmniej trzech senioralnych inicjatyw.
  • Na bazie zebranych doświadczeń opracowany zostanie przewodnik dla rad seniorów i samorządów upowszechniający metodologię oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki senioralnej. Publikacja trafi do wszystkich samorządów w Polsce.

Miejsce realizacji

Województwo Zachodniopomorskie: Dębno (powiat myśliborski), Goleniów i Maszewo (powiat goleniowski), Karlino (pow. białogardzki), Wałcz (pow. wałecki), Sławno (pow. sławieński), Świdwin (pow. świdwiński), Kołobrzeg (pow. kołobrzeski)

Czas trwania

Styczeń 2021 r. – październik 2022 r.

Liczba odbiorców

Co najmniej 80 radnych seniorów

Galeria

Dofinansowanie

Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Skip to content