Fundacja w liczbach

12

Dwanaście lat owocnej działalności na rzecz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

20

Ponad dwadzieścia sprawnie zrealizowanych i rozliczonych projektów

2800

Ponad 2800 godzin zajęć, szkoleń, warsztatów, spotkań zrealizowanych od 2009 roku dla zróżnicowanego grona beneficjentów (uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy)

3000

Ponad 3 tysiące uczestników zrealizowanych projektów (nie licząc organizowanych przez nas Targów Pracy, w których każdorazowo udział bierze co najmniej 4-5 tys. osób)

3

Ponad 3 miliony złotych pozyskanych środków i przeznaczonych w 100% na działania społeczne wdrażane w formie projektów

Skip to content