Rodzina ma tę moc!

Cel projektu

Projekt “Rodzina ma tę moc” ma na celu wszechstronne wsparcie rodzin z Różańska i zaangażowanie ich do wspólnych działań na rzecz swojej wsi. Udział w przedsięwzięciu da im możliwość aktywnego działania, a także łączenia aktywności społecznej ze zdobywaniem praktycznej wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczyni się ponadto do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka.

Efekty

 • 474 h różnorodnych zajęć zaplanowanych w ramach projektu,
 • 32 h zajęć w ramach "Rodzinnej Akademii" (zajęcia warsztatowe dla rodziców i opiekunów np. jak się komunikować z dorastającym dzieckiem), z których skorzysta co najmniej 10 osób,
 • 32 h zajęć w ramach "Kobiecej Akademii" (cykl inspirujących warsztatów poświęconych motywacji, budowaniu poczucia własnej wartości, radzenia sobie z problemami dnia codziennego czy też stresem), z których skorzysta co najmniej 10 osób,
 • 160 h zajęć psychologicznych i wyrównawczych (32 h + 128 h) w ramach "Dziecięcej Akademii" (realizowanych w Szkole Podstawowej w Różańsku), z których skorzysta co najmniej 50 dzieci,
 • 10 h zajęć warsztatowych na rzecz aktywizacji rodzin do działania ("Rodzina w działaniu"), z których skorzysta co najmniej 15 osób,
 • 32 h warsztatów ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej dla co najmniej 20 osób,
 • 16 h warsztatów "Biżureria na krośnie" dla co najmniej 20 osób,
 • 30 h warsztatów bibułkarskich dla co najmniej 20 osób,
 • 64 h warsztatów kreatywnego rękodzieła Do It Yourself dla co najmniej 20 osób,
 • 48 h warsztatów "Scrapbooking i cardmaking" dla co najmniej 30 osób,
 • 50 h warsztatów w ramach Akademii Liderów i Społeczników z których skorzysta co najmniej 8 osób,
 • 20 zrealizowanych autorskich rodzinnych inicjatyw oddolnych (zaangażowanie co najmniej 40 osób z co najmniej 8 rodzin),
 • włączenie co najmniej 30 osób w tworzenie archiwum społecznego rodzin Różańska (w tym stworzenie wiejskiej "Izby Pamięci", opracowanie i druk min. 200 egz. monografii "Różańsko. Nasze dziedzictwo, nasza tożsamość", opracowanie 7 tablic edukacyjnych z historią wsi, nagranie trzech filmów dokumentalnych ze wspomnieniami nestorów różańskich rodzin),
 • zorganizowanie 3 edycji wydarzenia "Rodzinny Pchli Targ w Różańsku" (zaangażowanie każdorazowo co najmniej 50 osób),
 • organizacja konkursu plastycznego "Rodzina ma tę moc", w którym udział weźmie co najmniej 150 dzieci (wydanie, na bazie zwycięskich prac, kalendarza ściennego na 2022 r. promującego ideę projektu i wartość rodziny, 300 egz.),
 • organizacja akcji społecznego sadzenia róż (rozdanie min 400 sadzonek, zaangażowanie co najmniej 60 osób),
 • stworzenie Planu rozwoju sołectwa Różańsko na lata 2022-2027 "Różańsko dla Rodziny" przy aktywnym udziale co najmniej 70 mieszkańców,
 • zorganizowanie (przy udziale co najmniej 20 wolontariuszy) Rodzinnego Pikniku Aktywności dla co najmniej 300 uczestników,
 • rodzinna gra terenowa "Wieś to plansza. Wejdź do gry" (udział co najmniej 36 osób z co najmniej 12 rodzin),
 • rodzinny spływ kajakowy rzeką Myślą (dla co najmniej 26 osób),
 • rodzinna wycieczka edukacyjna do lokalnych miejsc pamięci historycznej (dla co najmniej 40 osób),
 • dwa wieczory filmowe pod chmurką "Oglądanie na polanie" (udział co najmniej 80 osób w każdym, wyświetlenie 2 x 2 filmy),
 • międzypokoleniowy turniej wędkarski, w którym udział weźmie co najmniej 30 osób,
 • opracowanie i druk 300 egz. poradnika dobrej zabawy w rodzinie.

Miejsce realizacji

Województwo Zachodniopomorskie, powiat myśliborski, wieś Różańsko

Czas trwania

lipiec 2021 r. – grudzień 2022 r.

Liczba odbiorców

Co najmniej 150 mieszkańców

Galeria

Dofinansowanie

Projekt “Rodzina ma tę moc!” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Skip to content