Wyniki konkursu plastycznego

Niemal 220 pięknych prac wpłynęło do nas w ramach konkursu plastycznego, którego tematem przewodnim była Rodzina. Konkurs miał na celu promowanie wartości Rodziny, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych oraz zwrócenie uwagi na jakość relacji w Rodzinie.

Uczniowie z całej Gminy Dębno pokazali nam, jak spędzają czas z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami. Jak się razem bawią, rozwijają pasje, zainteresowania. Jedni wykonali portret swojej rodziny, inni namalowali swoje wspomnienia z rodzinnych wakacji. Kreatywność dzieci i młodzieży a także zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.

Jury miało nie lada orzech do zgryzienia. Po długich naradach wyłoniło zwycięzców w czterech kategoriach wiekowych. W ich ręce trafią bony zakupowe do sieci sklepów empik o łącznej wartości 2400 złotych! Laureaci będą mogli kupić za nie książki, zabawki, materiały edukacyjne, przybory plastyczne lub inne wymarzone nagrody itp.

W najmłodszej kategorii wiekowej tj. dzieci przedszkolne, wygrali: Oskar Bójko (miejsce I – 300 zł), Matylda Hładka (miejsce II – 200 zł), Lena Odzioba (miejsce III – 100 zł). Spośród uczniów z klas I-III najlepsze prace wykonali: Lena Grzebalska (miejsce I), Bartosz Kokiel (miejsce II) oraz Szymon Stefanowicz (miejsce III), wyróżnienie trafiło natomiast w ręce Sebastiana Mikulskiego. Zwycięzcami w kolejnej kategorii wiekowej tj. klasy IV-VIII zostali: Karol Stefanowicz (miejsce I), Patrycja Obłocka (miejsce II) oraz Paweł Suwalski (miejsce III). W najstarszej grupie wiekowej (szkoły średnie) nagrody zdobyły Wiktoria Gruchot oraz Patrycja Gąsior.

Jesteś w gronie zwycięzców? Po odbiór nagrody zgłoś się do Biblioteki Publicznej w Różańsku (Różańsko 22), czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00.

Najciekawsze prace wykorzystamy do produkcji jedynego w swoim rodzaju kalendarza ściennego na 2022 r. W nakładzie kilkuset egzemplarzy trafi on do mieszkańców gminy Dębno aby promować ideę konkursu oraz najbardziej uzdolnionych plastycznie uczniów.

Konkurs odbył się w ramach projektu „Rodzina ma tę moc!”. Realizujemy go dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030.

Wystartowała „Akademia KGW”, czyli cykl warsztatów rozwojowych

Jak stworzyć ciekawy projekt „krok po kroku”, począwszy od gruntownej diagnozy oraz rozeznania zasobów, to temat warsztatów, w których udział wzięły Koło Gospodyń Wiejskich Rogowo oraz Koło Gospodyń Wiejskich Różyczki w Nawrocku.

Uczestnicy zgłębiali tę wiedzę podczas praktycznych zajęć, czego efektem są konkretne inicjatywy, które zostaną następnie zrealizowane przy wsparciu naszej fundacji.

Podobne zajęcia w najbliższych tygodniach odbędą się także w Rychnowie, Storkówku, Małkocinie, Klępinie, Parlinie oraz Marianowie. A po nowym roku w jeszcze w 32 innych zachodniopomorskich wsiach.

W sumie w naszym projekcie „Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich” weźmie udział co najmniej 400 osób z 40 kobiecych stowarzyszeń. Przygotowaliśmy dla nich ponad 1000 godzin zajęć i 60 tys. złotych na realizację ich „miniprojektów”.

Nasz projekt to największe w Polsce przedsięwzięcie, w ramach którego koła gospodyń wiejskich otrzymują bezpłatne wsparcie szkoleniowe, doradcze i finansowe.

Projekt odbywa się dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.

Bazarek Różańsko

Za nami pierwsza edycja wiejskiego bazarku, jaki zorganizowaliśmy wraz z mieszkańcami wsi Różańsko w gminie Dębno.

Na odwiedzających czekały m.in. wyroby rękodzielnicze, zabawki, książki, warzywa, owoce, ciasta, ubrania, książki a nawet kogut na niedzielny rosół…

Nasz bazarek to swoista wyprzedaż garażowa, rodzaj pchlego targu, gdzie każdy może zrobić użytek z dowolnych rzeczy i towarów: sprzedać, oddać lub wymienić.

Impreza poza oczywistym celem międzysąsiedzkiego “minihandlu” służy także aktywizacji społeczności Różańska wokół wspólnego przedsięwzięcia.

Dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie a szczególnie paniom z Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku.

Imprezę zorganizowaliśmy w ramach projektu “Rodzina ma tę moc”, który dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030)

Tworzymy strategię senioralną dla Gminy Dębno

Seniorzy z Dębnowskiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele tutejszych instytucji oraz organizacji senioralnych kontynuowali dziś pracę nad polityką senioralną dla miasta i gminy.

Zapoznali się ze wstępnymi wynikami ankiety dotyczącej warunków i jakości życia seniorów w mieści i gminie, w której udział wzięło blisko 200 mieszkańców, porównali je także z wynikami prac podczas wcześniejszych warsztatów strategicznych.

Rozmawiali tez o wizji – oczekiwanym stanie seniorskich spraw, która ma być punktem wyjścia dla celów i działań zawartych w przyszłej polityce.

W toku burzy mózgów i żarliwych sporów racji dyskutowali o ważności i pilności poszczególnych potrzeb, określając od kogo zależy ich zaspokojenie.

Żywo naradzali się także nad tym, czy postawić na ofensywny wariant przyszłych działań, czy może pozostać przy ostrożniejszym, bardziej neutralnym stanowisku.

W całej tej pracy pomagała gra strategiczna uruchamiająca wyobraźnię i praca w grupach roboczych. Polityka senioralna dla Dębna powoli nabiera kształtów.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu “Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów”. Realizujemy go przy wsparciu z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Konkurs plastyczny “Rodzina ma tę moc!”

Zapraszamy dzieci i młodzież z Gminy Dębno do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem “RODZINA MA TĘ MOC”. Przewodnim tematem konkursu jest oczywiście rodzina.

Pokaż nam jak spędzasz czas z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami. Pokaż nam, jak się razem bawicie, rozwijacie pasje, zainteresowania. Możesz także wykonać portret swojej rodziny, albo namalować swoje wspomnienia z rodzinnej podróży.

Zaskocz nas swoim talentem i pomysłowością a zdobędziesz jedną z wartościowych nagród w postaci talonu na zakupy w popularnej sieci sklepów (np. empik, Decatlon, SMYK). Łączna pula nagród to aż 2400 złotych!

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich (liceów, techników, szkół branżowych) z Gminy Dębno. Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach wiekowych (miejsce I – 300 zł, miejsce II – 200 zł, miejsce III – 100 zł).

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, węgiel, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage itp.). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie w formacie maks. A3.

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2021 r. osobiście w następujących punktach odbioru:

  • Dębnowski Ośrodek Kultury – ul. Daszyńskiego 20 (pn.-pt. 8:00-15:00)
  • Biblioteka Publiczna w Różańsku – Różańsko 22 (pn.-pt. 14:00-20:00)

Na odwrocie pracy należy w sposób trwały umieścić formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami. Formularz ten znajduje się na końcu niniejszego REGULAMINU.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w terminie do 6 grudnia 2021 r.

Zwycięskie prace zostaną ponadto wykorzystanych do produkcji unikatowego kalendarza ściennego na 2022 r. Każdy miesiąc zilustrowany zostanie fotografią innej pracy. Wydrukowanych zostanie co najmniej 300 egz. kalendarza (trafią one do placówek, z których napłynie najwięcej prac konkursowych).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

  • Sylwia Urbaniak – 603 186 553
  • Maciej Patynowski – 502 792 080
  • e-mail: biuro@pfsp.pl

Organizator konkurs: Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Partner konkursu: Dębnowski Ośrodek Kultury.

Patronat honorowy nad inicjatywą objął Burmistrz Dębna – Grzegorz Kulbicki.

Konkurs plastyczny odbywa się w ramach projektu “Rodzina ma tę moc!” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.

Skip to content