Jak edukacja może kształtować postawę przedsiębiorczą?

W dzisiejszym świecie, który zmienia się z prędkością światła, przedsiębiorczość staje się nie tylko drogą do sukcesu zawodowego, ale przede wszystkim postawą umożliwiającą młodym ludziom adaptację do nieustannie ewoluującej rzeczywistości. Jak zatem edukacja może wspierać rozwój tej postawy i przygotować młodzież do aktywnego kształtowania własnej przyszłości?

Edukacja przedsiębiorczości nie ogranicza się do przekazywania wiedzy o prowadzeniu biznesu. To przede wszystkim inspirowanie do myślenia kreatywnego, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i zachęcanie do samodzielnego poszukiwania ścieżek kariery. W szkołach, które stawiają na rozwój przedsiębiorczości, uczniowie uczą się przez działanie – realizują projekty, pracują w grupach, a także uczestniczą w symulacjach biznesowych.

Ważnym elementem edukacji w zakresie przedsiębiorczości jest praktyka. Uczniowie powinni mieć możliwość odbywania staży i praktyk w lokalnych przedsiębiorstwach, co pozwala im zrozumieć realia rynku pracy. Dodatkowo, konkursy dot. przedsiębiorczości i programy mentoringowe mogą stanowić doskonałą okazję do testowania własnych pomysłów w bezpiecznym środowisku.

Młodzi ludzie często obawiają się ryzyka związanego z przedsiębiorczością. Dlatego tak ważne jest, aby w procesie edukacyjnym znalazło się miejsce na wsparcie mentorskie. Doświadczeni przedsiębiorcy mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając młodym osobom zrozumieć, że niepowodzenia są częścią drogi do sukcesu i że każde doświadczenie jest cenną lekcją.

Edukacja przedsiębiorczości powinna również kłaść nacisk na rozwijanie innowacyjności i kreatywności. To właśnie te cechy pozwalają młodym przedsiębiorcom wyróżnić się na rynku i przynieść coś nowego do już istniejących branż. Warsztaty, hackathony czy zajęcia z design thinking to tylko niektóre z metod, które mogą pomóc w rozwijaniu tych umiejętności.

Przedsiębiorczość to nie tylko umiejętność zarabiania pieniędzy, ale przede wszystkim zdolność do adaptacji, innowacji i twórczego myślenia. Edukacja, która wspiera rozwój tych kompetencji, przygotowuje młodych ludzi nie tylko do wejścia na rynek pracy, ale także do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. W Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego wierzymy, że inwestycja w edukację przedsiębiorczych postaw młodzieży to inwestycja w przyszłość naszego regionu i całego kraju.

Zachęcamy więc wszystkich edukatorów, rodziców i przedsiębiorców do wspierania młodych ludzi w rozwijaniu przedsiębiorczych postaw. To dzięki nim mogą oni nie tylko odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie, ale również aktywnie go kształtować. Przedsiębiorczość to przyszłość, którą warto budować już od dziś.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

Za nami ostatnie spotkania w ramach prac nad planami rozwoju Różańska oraz Chłopowa. W sobotę 13 stycznia 2024 r. spotkaliśmy się w tych miejscowościach aby zaprezentować wypracowane dokumenty i poddać je konsultacjom z mieszkańcami.

Plany rozwoju wsi są owocem naszych ubiegłorocznych spotkań warsztatowych, ankietyzacji mieszkańców, dyskusji z liderami tutejszych społeczności i zakładają następujące kluczowe przedsięwzięcia:

RÓŻAŃSKO:

  • Utworzenie nowej świetlicy wiejskiej w Różańsku poprzez adaptację istniejącego pustostanu.
  • Organizacja oferty czasu wolnego i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na rzecz dobra wspólnego
  • Rozwój systemu zieleni publicznej na terenie Różańska w tym stworzenie wiejskiego parku i rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej
  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obrębie miejscowości

CHŁOPOWO:

  • Rozwój przestrzeni rekreacyjnej (wiata z miejscem na grilla)
  • Rewitalizacja i przywrócenie użytkowania parku
  • Punkt widokowy na tereny cenne przyrodniczo
  • Budowa/rozbudowa placu zabaw
  • Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej
  • Poprawa infrastruktury drogowej w otoczeniu miejscowości

Finalizowane prace nad planami rozwoju Różańska i Chłopowa nie oznaczają, że takie przedsięwzięcia uda się zrealizować. Plany są jedynie (i aż) wyrażeniem woli i oczekiwania mieszkańców uzgodnionymi w trybie dyskusji i społecznego konsensusu.

Projekty wypracowanych dokumentów znajdziecie w linkach poniżej. Uwagi do nich zbieramy do 21 stycznia (mailowo na adres biuro@pfsp.pl, bądź przez osobisty kontakt z kadrą projektu):

Plan Chłopowo [POBIERZ]
Plan Różańsko [POBIERZ]

Po co to wszystko?

Tworzenie wieloletnich planów rozwoju wsi jest ważne, ponieważ umożliwia skoncentrowanie się na długofalowych celach i potrzebach społeczności wiejskiej. Planowanie na przyszłość pozwala lepiej zarządzać zasobami, inwestycjami i infrastrukturą, co sprzyja poprawie jakości życia mieszkańców. Dodatkowo, plany rozwoju uwzględniające zrównoważony rozwój mogą wspierać ochronę środowiska, promować lokalną przedsiębiorczość i przede wszystkim przyczynić się do wzmocnienia społeczności wiejskiej.

Projekt “IDEE przez wieś” finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Tak wspieramy społeczników w działaniu

Społeczność wsi Chłopowo (gm. Myślibórz), zjednoczona w idei współpracy i solidarności, tworzy przyjazną przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców. Działający na zasadzie oddolnej inicjatywy wolontariusze zakupili niezbędne materiały, takie jak surowiec drzewny, impregnat, wkręty i śruby, dzięki finansowaniu z naszego projektu “IDEE przez wieś”. Efektem ich zaangażowania są solidne ławki i stół, ozdabiające przestrzeń obok wiejskiej świetlicy.

Projekt “IDEE przez wieś” nie tylko dostarczył środków finansowych, ale także zainspirował społeczność do dalszych działań. Planowane są kolejne inicjatywy sprzyjające integracji i rozwojowi wsi, a do końca kwietnia 2024 r. planowana jest budowa wiejskiej altany.

Inicjatywa szachowego turnieju szkolnego w Różańsku, wsparta finansowo przez projekt “IDEE przez wieś”, przyniosła liczne korzyści uczniom. Rywalizacja rozwija umiejętności strategicznego myślenia, promuje zdyscyplinowane podejście do nauki, a także kształtuje umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Dzięki projektowi zakupiliśmy m.in. zestawy do gry w szachy, książki edukacyjne oraz nagrody dla uczestników turnieju szachowego.

Wspaniałe spotkanie opłatkowe odbyło się z kolei w remizie w Rychnowie. Wsparcie OSP Rychnów przez projekt “IDEE przez wieś”, to kolejne inicjatywy budujące wspólnotę. Dzielenie się tradycją, integracja społeczna i atmosfera radości podkreślają siłę solidarności.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rychnowie spotkały się na natomiast na warsztatach tworzenia stroików bożonarodzeniowych, korzystając z budżetu projektu “IDEE przez wieś” na niezbędne materiały do zajęć rękodzieła. To wyjątkowe doświadczenie wspólnotowe podczas magicznego okresu świątecznego, które przyczyniło się do budowania więzi społecznych.

Tak właśnie wspieramy społeczników w działaniu dzięki środkom z projektu “IDEE przez wieś”.

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Choinkowa integracja

Wspólne ubieranie wiejskiej choinki może być nie tylko radosnym wydarzeniem, ale także doskonałą okazją do budowania wspólnoty i tworzenia niezapomnianych chwil.

Warnice, Wola Cygowska, Batyń, Stawki, Grąblewo, Lubsza, Bogdanowo, Damasławek, Niegowonice i Niegowoniczki, Czarnotki, Krzeczyn, Poniatowice, Owczary… to tylko niektóre miejscowości, gdzie już pojawiły się piękne wiejskie choinki.

W wiejskich społecznościach tradycja ma szczególne znaczenie. Wspólne ubieranie choinki może stać się corocznym wydarzeniem, które zbliża rodzinę i sąsiadów. To doskonała okazja, by wszyscy razem mogli zaangażować się w świąteczne przygotowania.

Tworzenie własnych ozdób
Wiejska choinka może być wyjątkowa nie tylko ze względu na atmosferę, ale także dzięki oryginalnym ozdobom stworzonym własnoręcznie. To świetny sposób, by włączyć do procesu ubierania sąsiadów i znajomych. Wspólne tworzenie ozdób może być fantastycznym pretekstem do rozmów, śmiechu i dzielenia się kreatywnymi pomysłami.

Śpiewanie kolęd pod choinką
W wiejskim otoczeniu, gdzie zwykle panuje spokój, śpiewanie kolęd pod choinką nabiera wyjątkowego uroku. Możecie razem przygotować “repertuar”, zaprosić miejscowych muzyków lub po prostu cieszyć się śpiewem a cappella. To idealny sposób, by wprowadzić magię świąt w sposób niezapomniany dla wszystkich.

Wzmocnienie wspólnoty
Wspólne ubieranie choinki może również przyczynić się do wzmocnienia więzi społeczności wiejskiej. Ludzie, którzy zazwyczaj nie mają okazji do wspólnych spotkań, mogą spotkać się pod choinką i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. To szansa na budowanie relacji i lepsze zrozumienie się nawzajem.

Wspólnota, radość i jedność – to wszystko możemy znaleźć, ubierając razem choinkę. Polecamy!

Podsumowanie kampanii społecznej #IDEEprzezWieś

Zachęcamy do obejrzenia cyklu reportaży video zrealizowanych w ramach kampanii społecznej #IDEEprzezWieś. Kampania, której celem było promowanie zaangażowania społecznego na rzecz dobra wspólnego, przyniosła widzom inspirujące historie społeczników, którzy swoją działalnością zmieniają oblicze zachodniopomorskich wsi i miasteczek.

Dziewięć reportaży ukazało różnorodność i siłę oddolnych inicjatyw: od ożywiania lokalnych tradycji, budowania tożsamości lokalnej, przez edukację ekologiczną, promowanie aktywności sportowej, aż po wspieranie lokalnej przedsiębiorczości czy też działalność charytatywną.

Kampania oparta na autentycznych relacjach i zaangażowaniu mieszkańców naszego regionu osiągnęła niezwykłe rezultaty dotykając serc ponad 114 tysięcy odbiorców w mediach społecznościowych. To dowód na to, że tematyka dobra wspólnego i lokalnej aktywności cieszy się dużym zainteresowaniem i ma swoje miejsce w przestrzeni publicznej.

Kampania #IDEEprzezWieś to nie tylko cykl reportaży. To przede wszystkim realne działania, które przyczyniają się do wzmacniania lokalnych społeczności. Nasza kampania pokazała, że małe inicjatywy mogą mieć wielkie znaczenie i stanowić inspirację dla innych. Udowodniła jednocześnie, że zaangażowanie społeczne na rzecz dobra wspólnego jest żywe i ma się dobrze, a polskie wsie i miasteczka są pełne niezwykłych ludzi.

Kampania zrealizowana została w ramach projektu “IDEE przez wieś”. Reportaże obejrzeć można na projektowym fanpage www.facebook.com/ideeprzezwies oraz na naszym profilu w serwisie YouTube.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wysokość grantu to 101 402,67 euro.

Skip to content