"Pora Seniora" - podsumowanie
Poniedziałek, 15 Grudzień 2014 14:41

Projekt "Pora Seniora" dobiegł końca. Od lipca do grudnia 2014 r. zrealizowaliśmy w zachodniopomorskiej wsi Różańsko 181 godzin różnorodnych zajęć edukacyjnych z myślą o seniorach (wykłady, szkolenia, warsztaty). Odbyły się także: trzy wyjazdy do instytucji kultury (kino, filharmonia, teatr), wycieczka edukacyjna do uroczego ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, Bal Seniora, kurs nordic-walking, konkurs kulinarny oraz turniej wędkarski.

Do aktywnego udziału w projekcie udało nam się zachęcić 52 seniorki i seniorów z Różańska.

Seniorzy mieli okazję poznać zasady zdrowego żywienia dostosowanego do wieku i istniejących schorzeń, zgłębić tajniki filcowania, bibułkarstwa, czy decoupage. Dowiedzieli się jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, oswoili się z obsługą komputera i Internetem, poznali zasady bezpiecznego zarządzania finansami osobistymi. Był czas "nauki", był i czas zabawy i rekreacji. Seniorzy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno-ruchowych nordic-walking, turnieju wędkarskim i w końcu pierwszym, tak wyjątkowym Balu Seniora!

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszego projektu.

 
Projekt „Pora Seniora” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
 

Więcej…
 
Dobre rady Pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach
Wtorek, 04 Listopad 2014 16:41
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zrealizowała w zachodniopomorskiej wsi Różańsko projekt edukacyjny "Dobre rady Pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach".
 
Głównym celem projektu, który odbył się w okresie październik 2014 - luty 2015 r., było podniesienie wiedzy osób w wieku 50+ oraz opiekunów takich osób, na temat produktów bankowych, instytucji finansowych, oferujących pożyczki i kredyty, podniesienie umiejętności identyfikacji ofert finansowych i handlowych z zachowaniem ograniczonego zaufania (poprzez zaznajomienie z technikami agresywnej sprzedaży i manipulacji). 
 
Projektem objęliśmy 59 osób. Kluczowym działaniem był cykl czterech 8-godzinnych szkoleń pod hasłem "Bezpieczne finanse". W ramach projektu nastąpiło także opracowanie unikatowego poradnika "Dobre rady Pani Róży..." graficznie "osadzonego" w przestrzeni wiejskiej Różańska.

Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2014
Środa, 09 Kwiecień 2014 00:00
Za nami IX edycja największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim. Impreza odbyła się 9 kwietnia w hali przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie i zgromadziła rekordową liczbę wystawców. W tym roku do dyspozycji odwiedzających były aż 64 firmy i instytucje z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. 
 
Podczas Targów można było spotkać nie tylko z firmy reprezentujące różne specjalności ale także służby mundurowe (np. policja) zachęcające do wstąpienia w ich szeregi.
W tegorocznej edycji Targów pojawiły się firmy m.in. z branży finansowej (ING Bank Śląski, Aviva Sp. z o.o.), handlowej (NETTO, Jeronimo Martins), produkcyjnej (DGS, Cargotec), medycznej (Promedica 24), czy motoryzacyjnej (Volkswagen Poznań Sp z o.o.). Swoją reprezentację miały także agencje pośrednictwa pracy (Randstad, LSJ Group, Unikadr), również z Niemiec.
 
Osoby zainteresowane autorozwojem i podniesieniem swoich kwalifikacji miały sposobność zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń oferowanych przez różne instytucje,  lub wziąć udział w ciekawych prelekcjach (np. "Poznaj swoje prawa w pracy", "Franszyza jako pomysł na swój biznes", "Profesjonalne CV przepustką do kariery", "Jak zadbać o swój wizerunek w sieci?", "Praca zagranicą - jak szukać pracodawców i jak aplikować?").
 
Więcej szczegółów na www.targipracy.szczecin.pl 
 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin. 
 
Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to!
Środa, 07 Sierpień 2013 09:28
W okresie czerwiec-grudzień 2013 nasza fundacja realizowała projekt „Przedsiębiorczość społeczna – Lubię to!”. Jego celem było podniesienie wiedzy i świadomości uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego na temat funkcjonowania oraz roli przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej.
 
Podmioty gospodarki społecznej są jedną z sił napędowych wzrostu gospodarczego i innowacji społecznych, dysponującą potencjałem, by tworzyć trwałe zatrudnienie oraz wspierać włączanie się słabszych grup społecznych w rynek pracy. Ich rolę i znaczenie podkreśla się we wszystkich kluczowych dokumentach strategicznych definiujących politykę społeczno-gospodarczą na szczeblu europejskim, krajowym, jak i regionalnym.
 
W kontekście niedocenionego i mocno niezagospodarowanego potencjału tegoż sektora bardzo ważne jest promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, zapewnienie szerszej wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych, czy zwalczanie istniejących stereotypów („spółdzielnie to relikt przeszłości”). Jest to szczególnie istotne w polskich realiach. Polska jeszcze wiele lat będzie krajem na dorobku, borykającym się w wieloma palącymi problemami społecznymi...
 
Więcej projekcie znajdziesz tutaj: strona projektu.
 
 
 
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2013
Czwartek, 11 Kwiecień 2013 00:00
55 wystawców (firm i instytucji), kilkaset ofert pracy, staży, praktyk oraz niemal 5 tysięcy odwiedzających, to wizytówka VIII edycji największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim, które odbyły się w czwartek 11 kwietnia 2013 roku w hali MOSRiR mieszczącej się przy ulicy Narutowicza 17 w Szczecinie. Targi kolejny raz były doskonałą okazją aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła, nawiązać pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą.
 
VIII edycja Targów odbyła się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także Mecenatem Miasta Szczecin. W organizacji wydarzenia wspierało nas Akademickie Biuro Karier US.
 
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin 
 
Nowe trendy językowe w biznesie, czyli Pani Prezes czy Pani Prezeska?
Piątek, 16 Marzec 2012 13:15

W sobotę 24 marca 2012 r. o godz. 12.00 odbędzie się panel dyskusyjny „Nowe trendy językowe w biznesie, czyli Pani Prezes czy Pani Prezeska?” organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie.  Debata odbędzie się przy al. Wojska Polskiego 128 w sali 104.

Wywołany temat przez p. Minister Muchę spotkał się z dużym zainteresowanie mediów. W tym momencie powstaje pytanie – czy przez Panią Minister czy raczej Panią Ministrę lub Panią Ministerkę? Bez względu na dywagacje polityczne czy też względy społeczne poruszony temat ma niewątpliwy wpływ na kulturę samego języka, w tym w dużej mierze języka biznesu. Dlatego też celem debaty jest osadzenie obecnie medialnego  wątku odnośnie nazewnictwa stanowisk w realiach trendów językowych w biznesie. 

Więcej…
 
Współpraca z Bankową
Wtorek, 29 Listopad 2011 15:23

Miło nam poinformować, że w dniu 21 listopada br. Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego podpisała list intencyjny o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Szczecinie.

Przesłanką do zawarcia bilateralnego porozumienia była potrzeba wspierania rozwoju społeczeństwa przedsiębiorczego, w tym tworzenia warunków sprzyjających przedsiębiorczości, podejmowania, aktywizowania i realizowania inicjatyw społecznych ukierunkowanych na rozwijanie postaw przedsiębiorczych.

Podpisany list intencyjny stanowi nowe otwarcie z zakresie realizacji wspólnych przedsiębiorczych inicjatyw, rozwoju narzędzi aktywizujących postawy przedsiębiorcze w społeczeństwie, czy działań edukacyjno-szkoleniowych w obszarze przedsiębiorczości.
 
Ekonomiczne Gry Uliczne 2011
Środa, 12 Październik 2011 20:28

W sobotę 15 paźdzernika 2011 r. Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego i Narodowy Bank Polski w Szczecinie zaprosiły uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ekonomicznych Grach Ulicznych 2011.

EGU jest ogólnopolskim projektem, który ma na celu poszerzanie horyzontów młodych ludzi z zakresu ekonomii, bankowości i finansów. W trakcie gry, uczestnicy "zaliczają" kolejne punkty kontrolne, weryfikują swoją wiedzę, a także poznają najciekawsze miejsca Szczecia...

Każdy uczestnik otrzymuje gratisowy zestaw startowy: torbę, koszulkę, długopis i notes, płaszcz przeciwdeszczowy oraz prowiant na drogę.

Więcej o projekcie [tutaj]

 

 
Dodatkowe fundusze na edukację, młodzież i kreatywność
Środa, 17 Sierpień 2011 18:37

W ramach strategii na rzecz zwiększenia zatrudnienia Komisja Europejska planuje prawie dwukrotnie zwiększyć liczbę młodych ludzi, nauczycieli i pracowników naukowych, którzy otrzymują unijne dotacje do studiów i szkoleń za granicą, z obecnych 400 tys. do prawie 800 tys. osób w przyszłości. Jak powiedziała podczas konferencji prasowej europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou, jest to jedno z kluczowych założeń leżących u podstaw znacznego wzrostu inwestycji UE w edukację, młodzież i kreatywność zaproponowanych przez Komisję w jej planie budżetowym na lata 2014-2020.

Więcej…
 
Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej 2010
Wtorek, 22 Czerwiec 2010 12:14

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie lipiec-grudzień 2010 realizowała projekt "Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej" dofinansowany z PO FIO 2010 - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten był  próbą szerokiego dotarcia z ideą i narzędziami ekonomii społecznej do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, szczególnie tych młodych.

Głównym celem projektu „Wiatr w żagle…” było promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, jak również promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy (spółdzielczość socjalna). Wybór grupy docelowych wynika z przekonania, że to u młodych ludzi najłatwiej i najefektywniej można kształtować pożądane postawy i wskazywać nowe rozwiązania.


Za nami szereg lekcji przedsiębiorczości społecznej, trzydniowy cykl konferencyjny oraz konkurs dla szkół z wyjątkowo atrakcyjnymi nagrodami. Działania merytoryczne uzupełniała także bogata kampania promocyjna. Na mieście pojawiły się liczne billboardy, citylighty a uczestnicy organizowanych spotkań otrzymywali okolicznościowe gadżety. Projekt miał wymiar zarówno promocyjny, jak i merytoryczny (konferencyjne, szkolenia, lekcje przedsiębiorczości społecznej, konkurs).

Jak zauważył prof. Tadeusz Kotarbiński jeden z czołowych polskich filozofów, logików i etyków: "chodzi o to, by przedsiębiorczość nie kierowała się głownie troską o własny profil ekonomiczny przedsiębiorcy, zależny od sprytnego zużytkowania własnych jego narzędzi pracy i cudzej pracy najemnej, lecz służyła i wedle intencji, i efekcie faktycznym dobru publicznemu, kierując się ku celom społecznie cennym."

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.PrzedsiebiorczoscSpoleczna.pfsp.pl 

 

 

 
Przedsiębiorcza triada Szczecin-Kraków-Gdańsk
Sobota, 06 Listopad 2010 16:39
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego jest partnerem wspierającym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwach pomorskim i małopolskim.

Współpraca z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. oraz Urzędem Marszałkowskim w Krakowie jest możliwa dzięki zawarciu umów partnerskich.

Na ich mocy Fundacja udostępnia Partnerom know-how oraz dobre praktyki w zakresie inicjowania, organizacji i koordynacji ruchu społecznego jakim jest ŚTP, wypracowanych w ramach zachodniopomorskiej edycji. Zabezpiecza także elementy promocji oraz IT na potrzeby realizowanych projektów (serwer hostingowy, domeny, help-desk, logotypy).

Zapraszamy na strony internetowe www.tydzienprzedsiebiorczosci.pomorskie.pl oraz www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl. Przypominamy jednocześnie, że zachodniopomorskie działania w ramach ŚTP można śledzić na stronie www.przedsiebiorczosc.pfsp.pl
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 3

Nasi partnerzy