Zrealizowane
Za nami XIV edycja Targów Pracy!
Niemal 110 pracodawców, ponad 2000 ofert pracy, praktyk, płatnych stażów. A to wszystko w jednym miejscu i czasie.  W środę 24 października w hali Netto Arena w Szczecinie zorganizowaliśmy XIV edycję największych zachodniopomorskich Targów Pracy. 

Impreza co roku przyciągnęła liczne grono wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. Poszukiwani byli zarówno wysoko wykwalifikowani specjaliści, jak pracownicy produkcyjny. Osoby z doświadczeniem zawodowych, jak i chętni do przyuczenia, odbycia stażu, czy praktyki. Wielu wystawców oferowało szkolenia, kursy doszkalające, kursy  językowe dla kandydatów do pracy. 

  • Podczas Targów Pracy wielu wystawców zapraszało wybrane osoby do rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej bezpośrednio na stoisku (ścieżkę „szybkiej rekrutacji” - speed interviews realizowało ponad 20 firm). Efektem była możliwość zdobycia pracy już w dniu samych Targów! 
  • W dniu Targów Pracy uruchomiliśmy specjalną, bezpłatną linię autobusową! „Targobus” oznaczony charakterystycznym napisem „TARGI PRACY” kursował przez ścisłe centrum Szczecina w kierunku Netto Arena!
  • Osoby odwiedzające Targi Pracy mogły skorzystać ze specjalnego doradztwa. Z punkcie konsultacyjnym mogły zbadać swoje predyspozycje zawodowe, wykonywać uproszczony test kariery, przeprowadzić symulację rozmowy kwalifikacyjnej, analizę i korektę CV i listu motywacyjnego. Eksperci i doradcy zawodowi informowali o systemie wsparcia przedsiębiorczości, źródłach dotacji na założenie działalności gospodarczej, bezpłatnych szkoleniach, kursach (np. prawo jazdy, językowe) itp. 

Współorganizatorami Targów były: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina i Regionu oraz Netto Arena. Partnerem wydarzenia: Województwo Zachodniopomorskie.
 
 
 
 
Rodzinka.Rozansko.pl
Od marca do grudnia 2017, dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz gminy Dębno, realizowaliśmy w Różańsku (gm. Dębno) projekt społeczno-edukacyjny pt. „Rodzinka.Rozansko.pl”

Udział w przedsięwzięciu dał jego beneficjentom możliwość aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny, a także łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczynił się do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka. 

Na projekt Rodzinka.Rozansko.pl złożyła się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z rodzinami oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska. Mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w rodzinnych spływach kajakowych rzeką Myślą, warsztatach deoupage, letnim kinie pod chmurą, grze terenowej "Wieś to plansza, wejdź do gry", międzypokoleniowym turnieju wędkarskim, warsztatach aktywizujących, czy Wielkim Pikniku Rodzinnym.

Projekt skupiał się na trzech zasadniczych filarach:
  • Wspieranie (pomoc w rozwiązywaniu doraźnych jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne itp.),
  • Angażowanie (inspirowanie do działania, podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o wspólną przestrzeń itp.),
  • Integracja (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, działania na rzecz wspólnego spędzania czasu itp.).
Szczegółowy opis zrealizowanych działań znajdziesz na stronie www.rodzinka.rozansko.pl
 
Nasza pierwsza spółdzielnia

„Nasza pierwsza spółdzielnia” to tytuł projektu edukacyjnego zrealizowanego przez naszą Fundację w okresie czerwiec-grudzień 2016 r. Zasadniczym celem projektu było stworzenie warunków do odrodzenia i rozwinięcia spółdzielczości uczniowskiej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego poprzez popularyzację tego typu działalności wśród uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia metodycznego i mentorskiego do tworzenia i prowadzenia przyszkolnych spółdzielni uczniowskich.

W ramach projektu z myślą o uczniach zorganizowaliśmy 30 spotkań informacyjnych poświęconych spółdzielczości uczniowskiej (wzięło w nich udział 580 os.), z myślą o nauczycielach (16 os.) zorganizowaliśmy natomiast szkolenie "Animator Spółdzielczości Uczniowskiej". Trzy wybrane szkoły (82 uczniów) objęliśmy wsparciem w procesie tworzenia spółdzielni uczniowskiej a 26 osób zabieraliśmy na wyjazd studyjny do Krakowa i okolic gdzie można było przyjrzeć się najprężniej działającym polskim spółdzielniom uczniowskim. W ramach projektu opracowaliśmy także przewodnik "Spółdzielnia uczniowska. Praktyczna nauka postaw kooperacji i przedsiębiorczości wśród uczniów", który następnie przekazaliśmy wszystkim szkołom w regionie zachodniopomorskim.

Nadbudowę projektu stanowiła także strona internetowa www.spoldzielniauczniowska.pl, na której znalazła się baza wiedzy na temat spółdzielczości uczniowskiej wraz z instruktarzem jak założyć i prowadzić przyszkolną spółdzielnię. Uczestnictwo w projekcie było dla uczniów/nauczycieli/szkół całkowicie darmowe. Z oferty projektowej skorzystało w sumie 678 osób, w tym 16 nauczycieli!

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 
Pora Seniora w gminie Dębno

Od lipca do grudnia 2016 r. mieliśmy przyjemność realizować projekt edukacyjny "Pora Seniora w gminie Dębno". Projekt miał na celu zainicjowanie aktywnego uczestnictwa osób starszych (w wieku 60 lat i więcej), w różnych formach edukacji.

Projekt realizowany był w Różańsku, Cychrach, Krześnicy i Warnicy, w zachodniopomorskiej gminie Dębno. Niemal w każdym miesiącu odbywały się ciekawe szkolenia, spotkania, wykłady, zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin (w sumie ponad 300 godzin zajęć!). Zorganizowane zostały także wyjazdy do kina, teatru, na koncert (w Gorzowie/Szczecinie) oraz trzydniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki. Odbyły się również: międzywiejski Bal Seniora i turniej wędkarski w wędkarstwie spławikowym. Dodatkiem do projektu było natomiast nagranie trzech filmów dokumentalnych z udziałem seniorów. 

Projekt „Pora Seniora w gminie Dębno” współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Gminy Dębno.

 
Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. realizowała projekt społeczno-edukacyjny pt. „Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku”, którego celem była szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców zachodniopomorskiej wsi Różańsko.

Z jednej strony, w ramach projektu przeprowadziliśmy akcje społeczne pozwalające na pielęgnowanie tożsamości lokalnej, tworzenie więzi współpracy, z drugiej zaś strony zorganizowaliśmy cykl spotkań i szkoleń, które pozwoliły mieszkańcom „wziąć sprawy w swoje ręce” (jak założyć wiejską organizację pozarządową, jak pozyskiwać fundusze na inicjatywy oddolne).

Kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia były także różne formy pomocy mieszkańcom zagrożonym różnymi formami wykluczenia w rozwiązywaniu ich doraźnych problemów (np. bezpłatne poradnictwo prawne, czy pomoc w formie bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży mającej nawarstwiające się braki edukacyjne). 

Uzupełnieniem projektu była oferta działań kulturalno-sportowych i edukacyjnych służących integracji mieszkańców, budowaniu więzi, a także zwyczajnemu stworzeniu atrakcyjnej oferty czasu wolnego (m.in. wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, wycieczka rodzinna do Przelewic, szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztaty z psychologami i doradcami zawodowymi, treningi piłkarskie dla młodzieży). W ramach projektu odbył się także Wielki Piknik Rodzinny oraz turniej wędkarski.
 
Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowany był ze środków rządowego „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” oraz Gminy Dębno.
 
Jubileuszowe X Targi Pracy
75 wystawców, kilkaset ofert pracy, ciekawe wykłady to najważniejsza wizytówka jubileuszowej, X edycji Targów Pracy, które zorganizowaliśmy 23 kwietnia 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie.
 
Podczas Targów obecne były firmy m.in. z branży finansowej (Metro Services PL, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski), handlowej (Netto, RTV EURO AGD, Leroy Merlin), produkcyjnej (DGS, Cargotec), informatycznej (Tieto, brightONE), czy motoryzacyjnej (Bridgestone). Swoją reprezentację miały także agencje pośrednictwa pracy, również z zagranicy. 

Wystawcy tegorocznej edycji Targów Pracy mieli do zaproponowania łącznie kilkaset ofert pracy, staży i praktyk zarówno dla poszukujących pierwszego doświadczenia zawodowego, jak i wykwalifikowanych specjalistów.
 
Ciekawym akcentem targowej oferty była propozycja dla osób zainteresowanych autorozwojem i podniesieniem swoich kwalifikacji. Miały one miały możliwość zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń oferowanych przez różne instytucje  lub wziąć udział w interesujących wykładach np.: „Usługi urzędów pracy i zasady pozyskiwania dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej", „Ambitni, Innowacyjni, Przedsiębiorczy - Aktywne Budowanie Kariery”, „Poszukiwanie pracy w branży IT... nie tylko dla osób z wykształceniem technicznym”, „Dorosłość, samodzielność, praca, czyli jak pomagać w wejściu na rynek pracy?”.

Więcej szczegółów na www.targipracy.szczecin.pl 
 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin. 
 
Dobre rady Pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zrealizowała w zachodniopomorskiej wsi Różańsko projekt edukacyjny "Dobre rady Pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach".
 
Głównym celem projektu, który odbył się w okresie październik 2014 - luty 2015 r., było podniesienie wiedzy osób w wieku 50+ oraz opiekunów takich osób, na temat produktów bankowych, instytucji finansowych, oferujących pożyczki i kredyty, podniesienie umiejętności identyfikacji ofert finansowych i handlowych z zachowaniem ograniczonego zaufania (poprzez zaznajomienie z technikami agresywnej sprzedaży i manipulacji). 
 
Projektem objęliśmy 59 osób. Kluczowym działaniem był cykl czterech 8-godzinnych szkoleń pod hasłem "Bezpieczne finanse". W ramach projektu nastąpiło także opracowanie unikatowego poradnika "Dobre rady Pani Róży..." graficznie "osadzonego" w przestrzeni wiejskiej Różańska.

Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 
Pora Seniora w Różańsku

Projekt "Pora Seniora" dobiegł końca. Od lipca do grudnia 2014 r. zrealizowaliśmy w zachodniopomorskiej wsi Różańsko (powiat myśliborski) 181 godzin różnorodnych zajęć edukacyjnych z myślą o seniorach (wykłady, szkolenia, warsztaty). Odbyły się także: trzy wyjazdy do instytucji kultury (kino, filharmonia, teatr), wycieczka edukacyjna do uroczego ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, Bal Seniora, kurs nordic-walking, konkurs kulinarny oraz turniej wędkarski. 

Do aktywnego udziału w projekcie udało nam się zachęcić 52 seniorki i seniorów z Różańska.

Seniorzy mieli okazję poznać zasady zdrowego żywienia dostosowanego do wieku i istniejących schorzeń, zgłębić tajniki filcowania, bibułkarstwa, czy decoupage. Dowiedzieli się jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, oswoili się z obsługą komputera i Internetem, poznali zasady bezpiecznego zarządzania finansami osobistymi. Był czas "nauki", był i czas zabawy i rekreacji. Seniorzy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno-ruchowych nordic-walking, turnieju wędkarskim i w końcu pierwszym, tak wyjątkowym Balu Seniora! 

 
 
Dowiedz się więcej: www.Senior.Roznansko.pl
 
 
Projekt „Pora Seniora” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
 
 
 
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2014
Za nami IX edycja największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim. Impreza odbyła się 9 kwietnia w hali przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie i zgromadziła rekordową liczbę wystawców. W tym roku do dyspozycji odwiedzających były aż 64 firmy i instytucje z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. 
 
Podczas Targów można było spotkać nie tylko z firmy reprezentujące różne specjalności ale także służby mundurowe (np. policja) zachęcające do wstąpienia w ich szeregi.
W tegorocznej edycji Targów pojawiły się firmy m.in. z branży finansowej (ING Bank Śląski, Aviva Sp. z o.o.), handlowej (NETTO, Jeronimo Martins), produkcyjnej (DGS, Cargotec), medycznej (Promedica 24), czy motoryzacyjnej (Volkswagen Poznań Sp z o.o.). Swoją reprezentację miały także agencje pośrednictwa pracy (Randstad, LSJ Group, Unikadr), również z Niemiec.
 
Osoby zainteresowane autorozwojem i podniesieniem swoich kwalifikacji miały sposobność zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń oferowanych przez różne instytucje,  lub wziąć udział w ciekawych prelekcjach (np. "Poznaj swoje prawa w pracy", "Franszyza jako pomysł na swój biznes", "Profesjonalne CV przepustką do kariery", "Jak zadbać o swój wizerunek w sieci?", "Praca zagranicą - jak szukać pracodawców i jak aplikować?").
 
Więcej szczegółów na www.targipracy.szczecin.pl 
 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin. 
 
Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to!
W okresie czerwiec-grudzień 2013 nasza fundacja realizowała projekt „Przedsiębiorczość społeczna – Lubię to!”. Jego celem było podniesienie wiedzy i świadomości uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego na temat funkcjonowania oraz roli przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej.
 
Podmioty gospodarki społecznej są jedną z sił napędowych wzrostu gospodarczego i innowacji społecznych, dysponującą potencjałem, by tworzyć trwałe zatrudnienie oraz wspierać włączanie się słabszych grup społecznych w rynek pracy. Ich rolę i znaczenie podkreśla się we wszystkich kluczowych dokumentach strategicznych definiujących politykę społeczno-gospodarczą na szczeblu europejskim, krajowym, jak i regionalnym.
 
W kontekście niedocenionego i mocno niezagospodarowanego potencjału tegoż sektora bardzo ważne jest promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, zapewnienie szerszej wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych, czy zwalczanie istniejących stereotypów („spółdzielnie to relikt przeszłości”). Jest to szczególnie istotne w polskich realiach. Polska jeszcze wiele lat będzie krajem na dorobku, borykającym się w wieloma palącymi problemami społecznymi...
 
Więcej projekcie znajdziesz tutaj: strona projektu.
 
 
 
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2013
55 wystawców (firm i instytucji), kilkaset ofert pracy, staży, praktyk oraz niemal 5 tysięcy odwiedzających, to wizytówka VIII edycji największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim, które odbyły się w czwartek 11 kwietnia 2013 roku w hali MOSRiR mieszczącej się przy ulicy Narutowicza 17 w Szczecinie. Targi kolejny raz były doskonałą okazją aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła, nawiązać pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą.
 
VIII edycja Targów odbyła się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także Mecenatem Miasta Szczecin. W organizacji wydarzenia wspierało nas Akademickie Biuro Karier US.
 
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2

Nasi partnerzy