Nasza pierwsza spółdzielnia

„Nasza pierwsza spółdzielnia” to tytuł projektu edukacyjnego zrealizowanego przez naszą Fundację w okresie czerwiec-grudzień 2016 r. Zasadniczym celem projektu było stworzenie warunków do odrodzenia i rozwinięcia spółdzielczości uczniowskiej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego poprzez popularyzację tego typu działalności wśród uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia metodycznego i mentorskiego do tworzenia i prowadzenia przyszkolnych spółdzielni uczniowskich.

W ramach projektu z myślą o uczniach zorganizowaliśmy 30 spotkań informacyjnych poświęconych spółdzielczości uczniowskiej (wzięło w nich udział 580 os.), z myślą o nauczycielach (16 os.) zorganizowaliśmy natomiast szkolenie "Animator Spółdzielczości Uczniowskiej". Trzy wybrane szkoły (82 uczniów) objęliśmy wsparciem w procesie tworzenia spółdzielni uczniowskiej a 26 osób zabieraliśmy na wyjazd studyjny do Krakowa i okolic gdzie można było przyjrzeć się najprężniej działającym polskim spółdzielniom uczniowskim. W ramach projektu opracowaliśmy także przewodnik "Spółdzielnia uczniowska. Praktyczna nauka postaw kooperacji i przedsiębiorczości wśród uczniów", który następnie przekazaliśmy wszystkim szkołom w regionie zachodniopomorskim.

Nadbudowę projektu stanowiła także strona internetowa www.spoldzielniauczniowska.pl, na której znalazła się baza wiedzy na temat spółdzielczości uczniowskiej wraz z instruktarzem jak założyć i prowadzić przyszkolną spółdzielnię. Uczestnictwo w projekcie było dla uczniów/nauczycieli/szkół całkowicie darmowe. Z oferty projektowej skorzystało w sumie 678 osób, w tym 16 nauczycieli!

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Nasi partnerzy