Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. realizowała projekt społeczno-edukacyjny pt. „Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku”, którego celem była szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców zachodniopomorskiej wsi Różańsko.

Z jednej strony, w ramach projektu przeprowadziliśmy akcje społeczne pozwalające na pielęgnowanie tożsamości lokalnej, tworzenie więzi współpracy, z drugiej zaś strony zorganizowaliśmy cykl spotkań i szkoleń, które pozwoliły mieszkańcom „wziąć sprawy w swoje ręce” (jak założyć wiejską organizację pozarządową, jak pozyskiwać fundusze na inicjatywy oddolne).

Kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia były także różne formy pomocy mieszkańcom zagrożonym różnymi formami wykluczenia w rozwiązywaniu ich doraźnych problemów (np. bezpłatne poradnictwo prawne, czy pomoc w formie bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży mającej nawarstwiające się braki edukacyjne). 

Uzupełnieniem projektu była oferta działań kulturalno-sportowych i edukacyjnych służących integracji mieszkańców, budowaniu więzi, a także zwyczajnemu stworzeniu atrakcyjnej oferty czasu wolnego (m.in. wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, wycieczka rodzinna do Przelewic, szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztaty z psychologami i doradcami zawodowymi, treningi piłkarskie dla młodzieży). W ramach projektu odbył się także Wielki Piknik Rodzinny oraz turniej wędkarski.
 
Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowany był ze środków rządowego „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” oraz Gminy Dębno.
 

Nasi partnerzy