Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku
Wtorek, 19 Maj 2015 13:07
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego po raz kolejny otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację unikatowego projektu społeczno-edukacyjnego. Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku”, bo o nim mowa to próba szeroko pojętej aktywizacji społecznej mieszkańców zachodniopomorskiej wsi Różańsko.

Z jednej strony, w ramach projektu, który realizowany jest w okresie lipiec 2015 r. - czerwiec 2016 r., przeprowadzimy akcje społeczne pozwalające na pielęgnowanie tożsamości lokalnej, tworzenie więzi współpracy, z drugiej zaś strony zorganizujemy cykl spotkań i szkoleń, które pozwolą mieszkańcom „wziąć sprawy w swoje ręce” (jak założyć wiejską organizację pozarządową, jak pozyskiwać fundusze na inicjatywy oddolne).

Kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia będą także różne formy pomocy mieszkańcom zagrożonym różnymi formami wykluczenia w rozwiązywaniu ich doraźnych problemów (np. bezpłatne poradnictwo prawne, czy pomoc w formie bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży mającej nawarstwiające się braki edukacyjne). 

Uzupełnieniem projektu będzie oferta działań kulturalno-sportowych i edukacyjnych służących integracji mieszkańców, budowaniu więzi, a także zwyczajnemu stworzeniu atrakcyjnej oferty czasu wolnego (m.in. wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, wycieczka rodzinna do Przelewic, szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztaty z psychologami i doradcami zawodowymi, treningi piłkarskie dla młodzieży). W ramach projektu odbędzie się także Wielki Piknik Rodzinny oraz turniej wędkarski.
 
Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowany jest ze środków rządowego „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”. 
 
Jubileuszowe X Targi Pracy
Wtorek, 19 Maj 2015 12:48
75 wystawców, kilkaset ofert pracy, ciekawe wykłady to najważniejsza wizytówka jubileuszowej, X edycji Targów Pracy, które zorganizowaliśmy 23 kwietnia 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie.
 
Podczas Targów obecne były firmy m.in. z branży finansowej (Metro Services PL, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski), handlowej (Netto, RTV EURO AGD, Leroy Merlin), produkcyjnej (DGS, Cargotec), informatycznej (Tieto, brightONE), czy motoryzacyjnej (Bridgestone). Swoją reprezentację miały także agencje pośrednictwa pracy, również z zagranicy. 

Wystawcy tegorocznej edycji Targów Pracy mieli do zaproponowania łącznie kilkaset ofert pracy, staży i praktyk zarówno dla poszukujących pierwszego doświadczenia zawodowego, jak i wykwalifikowanych specjalistów.
 
Ciekawym akcentem targowej oferty była propozycja dla osób zainteresowanych autorozwojem i podniesieniem swoich kwalifikacji. Miały one miały możliwość zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń oferowanych przez różne instytucje  lub wziąć udział w interesujących wykładach np.: „Usługi urzędów pracy i zasady pozyskiwania dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej", „Ambitni, Innowacyjni, Przedsiębiorczy - Aktywne Budowanie Kariery”, „Poszukiwanie pracy w branży IT... nie tylko dla osób z wykształceniem technicznym”, „Dorosłość, samodzielność, praca, czyli jak pomagać w wejściu na rynek pracy?”.

Więcej szczegółów na www.targipracy.szczecin.pl 
 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin. 
 
"Pora Seniora" - podsumowanie
Poniedziałek, 15 Grudzień 2014 14:41

Projekt "Pora Seniora" dobiegł końca. Od lipca do grudnia 2014 r. zrealizowaliśmy w zachodniopomorskiej wsi Różańsko 181 godzin różnorodnych zajęć edukacyjnych z myślą o seniorach (wykłady, szkolenia, warsztaty). Odbyły się także: trzy wyjazdy do instytucji kultury (kino, filharmonia, teatr), wycieczka edukacyjna do uroczego ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, Bal Seniora, kurs nordic-walking, konkurs kulinarny oraz turniej wędkarski.

Do aktywnego udziału w projekcie udało nam się zachęcić 52 seniorki i seniorów z Różańska.

Seniorzy mieli okazję poznać zasady zdrowego żywienia dostosowanego do wieku i istniejących schorzeń, zgłębić tajniki filcowania, bibułkarstwa, czy decoupage. Dowiedzieli się jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, oswoili się z obsługą komputera i Internetem, poznali zasady bezpiecznego zarządzania finansami osobistymi. Był czas "nauki", był i czas zabawy i rekreacji. Seniorzy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno-ruchowych nordic-walking, turnieju wędkarskim i w końcu pierwszym, tak wyjątkowym Balu Seniora!

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszego projektu.

 
Projekt „Pora Seniora” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
 

Więcej…
 
Dobre rady Pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach
Wtorek, 04 Listopad 2014 16:41
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zrealizowała w zachodniopomorskiej wsi Różańsko projekt edukacyjny "Dobre rady Pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach".
 
Głównym celem projektu, który odbył się w okresie październik 2014 - luty 2015 r., było podniesienie wiedzy osób w wieku 50+ oraz opiekunów takich osób, na temat produktów bankowych, instytucji finansowych, oferujących pożyczki i kredyty, podniesienie umiejętności identyfikacji ofert finansowych i handlowych z zachowaniem ograniczonego zaufania (poprzez zaznajomienie z technikami agresywnej sprzedaży i manipulacji). 
 
Projektem objęliśmy 59 osób. Kluczowym działaniem był cykl czterech 8-godzinnych szkoleń pod hasłem "Bezpieczne finanse". W ramach projektu nastąpiło także opracowanie unikatowego poradnika "Dobre rady Pani Róży..." graficznie "osadzonego" w przestrzeni wiejskiej Różańska.

Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2014
Środa, 09 Kwiecień 2014 00:00
Za nami IX edycja największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim. Impreza odbyła się 9 kwietnia w hali przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie i zgromadziła rekordową liczbę wystawców. W tym roku do dyspozycji odwiedzających były aż 64 firmy i instytucje z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. 
 
Podczas Targów można było spotkać nie tylko z firmy reprezentujące różne specjalności ale także służby mundurowe (np. policja) zachęcające do wstąpienia w ich szeregi.
W tegorocznej edycji Targów pojawiły się firmy m.in. z branży finansowej (ING Bank Śląski, Aviva Sp. z o.o.), handlowej (NETTO, Jeronimo Martins), produkcyjnej (DGS, Cargotec), medycznej (Promedica 24), czy motoryzacyjnej (Volkswagen Poznań Sp z o.o.). Swoją reprezentację miały także agencje pośrednictwa pracy (Randstad, LSJ Group, Unikadr), również z Niemiec.
 
Osoby zainteresowane autorozwojem i podniesieniem swoich kwalifikacji miały sposobność zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń oferowanych przez różne instytucje,  lub wziąć udział w ciekawych prelekcjach (np. "Poznaj swoje prawa w pracy", "Franszyza jako pomysł na swój biznes", "Profesjonalne CV przepustką do kariery", "Jak zadbać o swój wizerunek w sieci?", "Praca zagranicą - jak szukać pracodawców i jak aplikować?").
 
Więcej szczegółów na www.targipracy.szczecin.pl 
 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin. 
 
Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to!
Środa, 07 Sierpień 2013 09:28
W okresie czerwiec-grudzień 2013 nasza fundacja realizowała projekt „Przedsiębiorczość społeczna – Lubię to!”. Jego celem było podniesienie wiedzy i świadomości uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego na temat funkcjonowania oraz roli przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej.
 
Podmioty gospodarki społecznej są jedną z sił napędowych wzrostu gospodarczego i innowacji społecznych, dysponującą potencjałem, by tworzyć trwałe zatrudnienie oraz wspierać włączanie się słabszych grup społecznych w rynek pracy. Ich rolę i znaczenie podkreśla się we wszystkich kluczowych dokumentach strategicznych definiujących politykę społeczno-gospodarczą na szczeblu europejskim, krajowym, jak i regionalnym.
 
W kontekście niedocenionego i mocno niezagospodarowanego potencjału tegoż sektora bardzo ważne jest promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, zapewnienie szerszej wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych, czy zwalczanie istniejących stereotypów („spółdzielnie to relikt przeszłości”). Jest to szczególnie istotne w polskich realiach. Polska jeszcze wiele lat będzie krajem na dorobku, borykającym się w wieloma palącymi problemami społecznymi...
 
Więcej projekcie znajdziesz tutaj: strona projektu.
 
 
 
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2013
Czwartek, 11 Kwiecień 2013 00:00
55 wystawców (firm i instytucji), kilkaset ofert pracy, staży, praktyk oraz niemal 5 tysięcy odwiedzających, to wizytówka VIII edycji największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim, które odbyły się w czwartek 11 kwietnia 2013 roku w hali MOSRiR mieszczącej się przy ulicy Narutowicza 17 w Szczecinie. Targi kolejny raz były doskonałą okazją aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła, nawiązać pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą.
 
VIII edycja Targów odbyła się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także Mecenatem Miasta Szczecin. W organizacji wydarzenia wspierało nas Akademickie Biuro Karier US.
 
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin 
 
Nowe trendy językowe w biznesie, czyli Pani Prezes czy Pani Prezeska?
Piątek, 16 Marzec 2012 13:15

W sobotę 24 marca 2012 r. o godz. 12.00 odbędzie się panel dyskusyjny „Nowe trendy językowe w biznesie, czyli Pani Prezes czy Pani Prezeska?” organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie.  Debata odbędzie się przy al. Wojska Polskiego 128 w sali 104.

Wywołany temat przez p. Minister Muchę spotkał się z dużym zainteresowanie mediów. W tym momencie powstaje pytanie – czy przez Panią Minister czy raczej Panią Ministrę lub Panią Ministerkę? Bez względu na dywagacje polityczne czy też względy społeczne poruszony temat ma niewątpliwy wpływ na kulturę samego języka, w tym w dużej mierze języka biznesu. Dlatego też celem debaty jest osadzenie obecnie medialnego  wątku odnośnie nazewnictwa stanowisk w realiach trendów językowych w biznesie. 

Więcej…
 
Współpraca z Bankową
Wtorek, 29 Listopad 2011 15:23

Miło nam poinformować, że w dniu 21 listopada br. Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego podpisała list intencyjny o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Szczecinie.

Przesłanką do zawarcia bilateralnego porozumienia była potrzeba wspierania rozwoju społeczeństwa przedsiębiorczego, w tym tworzenia warunków sprzyjających przedsiębiorczości, podejmowania, aktywizowania i realizowania inicjatyw społecznych ukierunkowanych na rozwijanie postaw przedsiębiorczych.

Podpisany list intencyjny stanowi nowe otwarcie z zakresie realizacji wspólnych przedsiębiorczych inicjatyw, rozwoju narzędzi aktywizujących postawy przedsiębiorcze w społeczeństwie, czy działań edukacyjno-szkoleniowych w obszarze przedsiębiorczości.
 
Ekonomiczne Gry Uliczne 2011
Środa, 12 Październik 2011 20:28

W sobotę 15 paźdzernika 2011 r. Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego i Narodowy Bank Polski w Szczecinie zaprosiły uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ekonomicznych Grach Ulicznych 2011.

EGU jest ogólnopolskim projektem, który ma na celu poszerzanie horyzontów młodych ludzi z zakresu ekonomii, bankowości i finansów. W trakcie gry, uczestnicy "zaliczają" kolejne punkty kontrolne, weryfikują swoją wiedzę, a także poznają najciekawsze miejsca Szczecia...

Każdy uczestnik otrzymuje gratisowy zestaw startowy: torbę, koszulkę, długopis i notes, płaszcz przeciwdeszczowy oraz prowiant na drogę.

Więcej o projekcie [tutaj]

 

 
Dodatkowe fundusze na edukację, młodzież i kreatywność
Środa, 17 Sierpień 2011 18:37

W ramach strategii na rzecz zwiększenia zatrudnienia Komisja Europejska planuje prawie dwukrotnie zwiększyć liczbę młodych ludzi, nauczycieli i pracowników naukowych, którzy otrzymują unijne dotacje do studiów i szkoleń za granicą, z obecnych 400 tys. do prawie 800 tys. osób w przyszłości. Jak powiedziała podczas konferencji prasowej europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou, jest to jedno z kluczowych założeń leżących u podstaw znacznego wzrostu inwestycji UE w edukację, młodzież i kreatywność zaproponowanych przez Komisję w jej planie budżetowym na lata 2014-2020.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2

Nasi partnerzy